University of Basel
Faculty of Theology, Dean's Office
Nadelberg 10
4051 Basel

Tel.: +41 (0)61 267 29 00

dekanat-theol-at-unibas.ch

VERANSTALTUNGEN

17.10.2016 to 02.12.2016
Theologie Schnuppern! Herbsemester 2016

DAS THEOLOGIESTUDIUM – BEGEISTERND UND VIELFÄLTIGD [more]

27.10.2016 | 18:30 to 21:00
Diplomfeier der Theologischen Fakultät 2016

Donnerstag, 27. Oktober 2016 2016 im Kaisersaal Theater Fauteuil Spalenberg 12 [more]